Theoriecursus

Auto theorie online leren - Inloggen - Nationaal Theoriecentrum
Wat we inhoudelijk behandelen in de cursus.

Thema’s hoofdstukken

Gelijk aan de hoofdstukken van het CBR en de meegeleverde online oefenopdrachten  en examens. Gelijk aan het Auto Theorieboek van Lens Media.

Auto theorie cursus vinkje - Nationaal Theoriecentrum

wetgeving

Auto theorie cursus vinkje - Nationaal Theoriecentrum

wetgebruik

Auto theorie cursus vinkje - Nationaal Theoriecentrum

voertuigkennis

gedragsregels
rijden onder invloed
eisen aan voertuigen
rijbewijsplicht
verkeerstekens

weggebruikers
plaats op de weg
inhalen
afslaan op een kruispunt
snelheid
stilstaan en parkeren
rijden met aanhanger

voertuigeisen
verlichtingeisen
gebruikerseisen
permanente eisen
aanhangwagen
gebruikseisen
aanhangwagen

Auto theorie cursus vinkje - Nationaal Theoriecentrum
bijzonderheden op
de weg
Auto theorie cursus vinkje - Nationaal Theoriecentrum
veilig rijden en reageren
in situaties
Auto theorie cursus vinkje - Nationaal Theoriecentrum

verkeerstekens en
aanwijzingen

gedrag op kruispunten
gedrag bij afslaan
kwetsebare deelnemers
bijzondere wegen,
manoeuvres en
voertuigen

communicatie
gebruik van verlichting
slepen en veilig
vervoeren

werking verkeerstekens
verkeerstekens op het
wegdek
verkeersborden
betekenis
bebakening en
aanwijzingen

Auto theorie cursus vinkje - Nationaal Theoriecentrum

verantwoorde
verkeersdeelname

Auto theorie cursus vinkje - Nationaal Theoriecentrum

gevarenherkenning

verkeersinzicht en
rijgedrag
afstand bewaren en
inzicht
wegsoort en
weggebruikers
milieu en ongevallen
onderhoud en controle

gevarenherkenning

Schrijf je hier in voor de auto theorie cursus - Nationaal Theoriecentrum

Lees onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelen en scherpe aanbiedingen.
Message Us on WhatsApp
x